Ziek melden

Wij vragen u bij ziekte, bij bezoek aan een externe partij, of andere calamiteiten tijdig contact op te nemen met school om de afwezigheid van uw kind door te geven. Bij geen afmelding neemt de school contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

T  0518 451663

De school is op schooldagen telefonisch bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur.
Mocht telefonisch contact niet lukken, dan kunt u mailen naar decingel@elanowg.nl