Team

De groepsindeling voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 - Petra Leijstra, Maaike Sipma en Amarins Postma
Groep 3/4 - Marieke Heida en Ina Schrale
Groep 5/6 - Gerda Huisman en Ina Schrale
Groep 7/8 - Aukje de Boer 

Onderwijsassistent - André van Calsbeek

Directeur: Jeroen Wagenaar 
Intern Begeleider: Marieke Heida 

Taalcoördinator: Aukje de Boer
ICT-coördinator: Jeroen Wagenaar
HVO-docent: Marian Cuperus
Muziek-docent: wordt nog ingevuld
Buurtsportcoach: Nik Hoving

Jeroen Wagenaar

Directeur

Petra Leijstra

Groep 1

Maaike Sipma

Groep 2

Marieke Heida

Groep 3-4

Gerda Huisman

Groep 5-6

Aukje Buiteveld

Groep 7-8