Ouderbijdrage

De oudervereniging beheert de gelden van het schoolfonds die binnen komen via de vrijwillige ouderbijdrage.
U bent niet verplicht deze bijdrage te betalen, maar met deze ouderbijdrage kan de oudervereniging diverse activiteiten
organiseren zoals een Kerstfeest, het Sinterklaasfeest op school, afscheidsfeest groep 8, e.d.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen, uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.

De bijdrage voor het schoolfonds is opgebouwd uit een gezinsdeel en een kinddeel en bedraagt voor het schooljaar
2019-2020 per kind € 20,- en per gezin € 10,-

De bijdrage wordt als volgt berekend:
1 kind gezinsbijdrage + 1x kindbijdrage € 10 + € 20 = € 30
2 kinderen gezinsbijdrage + 2x kindbijdrage € 10 + € 40 = € 50
3 kinderen gezinsbijdrage + 3x kindbijdrage € 10 + € 60 = € 70
4 kinderen gezinsbijdrage + 4x kindbijdrage € 10 + € 80 = € 90

De kosten voor de schoolreisjes zijn geen onderdeel van bovenstaande bedragen. De worden later in het schooljaar in een aparte oproep gevraagd.

Een betalingsregeling voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van de schoolreisjes behoort tot de mogelijkheden.
Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Oudervereniging of met de directeur van de school.

Het bankrekeningnummer waar u de bijdrage op kunt storten is:
IBAN: NL35 RABO 0341 7356 63 t.n.v. Oudervereniging OBS De Cingel Menaam.