Visie en missie

Openbaar onderwijs

De Cingel is een openbare school. Iedereen is welkom, ongeacht religie of levensovertuiging. Op school besteden we aandacht aan die verschillen zonder onderscheid te maken. Kinderen leren elkaar te respecteren en oog te hebben voor de ander.

Onze missie en onderwijsdoelen

De Cingel is een school die open staat voor iedereen, met respect voor elkaars normen en waarden. We bieden een veilige en plezierige werksfeer in een stimulerende leeromgeving, waarin we met en van elkaar leren, zodat onze leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel kunnen groeien.

Onze doelstellingen zijn:

Alle leerlingen voorbereiden op het functioneren in een continu veranderende maatschappij
Het behalen van optimale (leer)resultaten voor alle leerlingen
​​​​​​​Alle leerlingen voorbereiden op passend vervolgonderwijs

Daarbij hebben we de volgende kernwoorden:

SFEER
TAAL TOTAAL
SOCIAAL EMOTIONEEL
ZELFSTANDIGHEID
BALANS IN AANBOD