Visie en missie

 

Openbaar onderwijs

De Cingel is een openbare school. Iedereen is welkom, het maakt ons niet uit welke religie of levensovertuiging je hebt. Op school hebben we juist aandacht voor die verschillen. We leren de kinderen elkaar te respecteren en op elkaar te passen. De kernwoorden die daarbij horen zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

 

Onze missie

Onze school biedt een veilige omgeving, waarin leerlingen kennis mogen maken met de wereld waarin zij nu en in de toekomst leven. Dat is onze missie.

Ontdek de wereld!

Op basis van deze ontdekkingstocht zijn ze in staat eigen keuzes te maken voor hun verdere leven. We bieden de kinderen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Onze doelstellingen

  • Alle leerlingen voorbereiden op het functioneren in een continu veranderende maatschappij;
  • Het behalen van optimale (leer)resultaten voor alle leerlingen;
  • Alle leerlingen voorbereiden op passend vervolgonderwijs.

 

Onze Visie

Om een fijne en succesvolle ontdekkingstocht te hebben, op weg naar je eigen toekomst, letten we heel goed op de volgende dingen. Dit is onze visie:

SFEER

Onze school is een fijne plek voor iedereen. Als je de school binnen loopt, merk je dat al. Er is van alles te zien en te doen. De mensen in de school doen hun best om je thuis te laten voelen!

TAAL TOTAAL

Bij ons op school mag je laten zien en horen wie je bent en wat je kunt. Je mag vertellen, je mag optreden, je mag filmpjes maken en laten zien, je mag iets creatiefs maken of laten horen. Je mag jezelf in iedere vorm uiten!

SOCIAAL EMOTIONEEL

We vinden het belangrijk dat je het fijn vindt op school. We leren je omgaan met je eigen gevoelens en die van de ander. We bespreken met elkaar wat we fijn gedrag vinden en wat niet. Je leert anderen actief te helpen, zelfvertrouwen te krijgen en plezier te hebben. Mocht het allemaal toch even niet lukken, dan bieden we je onze deskundige hulp.

ZELFSTANDIGHEID

Je mag bij ons op school de wereld ontdekken. We bieden je daarbij tools die nu en in de toekomst belangrijk zijn. En je mag zelf keuzes maken en je talent laten zien. We werken met kieskasten in de klassen, we geven Talentonderwijs waarbij alle talenten (hoofd, hart en handen) een plek krijgen en we adviseren je in het maken van de juiste keuzes.

BALANS IN AANBOD

Tijdens je ontdekkingstocht heb je kennis en vaardigheden nodig als: rekenen, taal en lezen. Dat vinden we heel belangrijk en we bieden je daarbij onderwijs op maat, bijvoorbeeld met ons digitale systeem Snappet. Daarnaast oefenen we gericht met je aan de 21e vaardigheden als: samenwerken, communiceren, presenteren en programmeren. Je krijgt maakonderwijs in onze Makerspace en je krijgt muziekles van onze vakleerkracht Muziek. We zorgen voor een goede balans in ons aanbod.