Leerkracht ziek

Dit zijn de uitgangspunten van het vervangingsbeleid van onze school:

  1. Leerkrachten worden bij ziekteverlof altijd vervangen vanaf de eerste dag. 
  2. Medewerkers met zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof worden altijd vervangen.
  3. Bij planbaar verlof wordt er eerst gekeken of er dagen geruild kunnen worden met een duo collega.
  4. Wanneer een collega vervangen moet worden, neemt de directeur eerst contact op met de vervangingspool. Indien er geen leerkrachten zijn die kunnen vervangen via de vervangingspool, dan doet de directeur eerst een ‘noodoproep’ richting de eventuele duopartner en de rest van het team. Ambulante dagen of nood-vervanging door een duo-collega kunnen op in overleg ook op een later moment gecompenseerd worden.
  5. De onderwijsassistent van de school kan mogelijk tijdelijk een deel van de groep overnemen in overleg met een andere leerkracht, IB-er of directie als een (vervangende) collega niet op tijd kan komen.
  6. Wanneer een collega niet direct kan komen, maar wel iets later op de ochtend, dan kunnen IB en Directie tijdelijk de groep waarnemen.
  7. Indien er geen vervanging geregeld kan worden en ouders niet tijdig geïnformeerd kunnen worden, verdelen we de groepen over de andere klassen.
  8. Indien er geen vervanging geregeld kan worden en ouders wel tijdig geïnformeerd kunnen worden, geven we de kinderen vrijaf. Dit is altijd en alleen in uiterste nood!


Iedere leerkracht zorgt dat de klassenadministratie up-to-date is en dat altijd de volgende lesdag is ingevuld, zodat vervangers weten wat die dag op het programma staat en de noodzakelijke informatie bij de hand hebben. Handleidingen liggen klaar op een vaste plek zodat daar niet naar gezocht moet worden.
Ouders en verzorgers worden in het geval van opsplitsen van de groep geïnformeerd op de betreffende dag via de mail. Mocht er sprake zijn van het ‘naar huis sturen’ van een groep, dan worden ouders en verzorgers hiervan, een dag van te voren, op de hoogte gebracht via Social Schools en/of mail.