Stichting Leergeld

Wie zijn wij?

1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles.

Stichting Leergeld wil kinderen wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Daarom is er een samenwerking gekomen tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en St. Jarige Job.  Samen wordt er nu 1 portal geboden waar je aanvragen kunnen worden gedaan.

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. doet ook mee en is vanaf nu te vinden onder de nieuwe aanvraagsite www.samenvoorallekinderen.nl

Ondersteuning waarvan?

Leergeld Leeuwarden e.o. vergoedt het volgende:

 • Schoolreizen, excursies, voetbalkamp e.d.
 • Schoolschaatsen voor basisschool
 • Schoolspullen via de Schoolspullenpas (tijdelijke actie)
 • Hulp bij het betalen van de ouderbijdrage en verplichte laptop
 • Contributie voor sportclub en sportkleding (Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Contributie voor cultuuractiviteiten, zoals dansles en tekenles (Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Laptop: 1 per gezin per 4 jaar (alleen voor kinderen in voortgezet onderwijs)
 • Desktop voor gezinnen met kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool
 • Inkomenstoetsen voor minderjarige mbo’ers (lage inkomens)
 • Contributie Scouting (Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Leszwemmen voor diploma A en B (vanaf 6 jaar)
 • Sam&Sint (tijdelijke actie)
 • Sam&Lezen (tijdelijke actie)
 • Kindpas: voor kinderen op het voortgezet onderwijs een betaalpas voor diverse winkels, sportieve of culturele evenementen (tijdelijke actie)
 • Jarige Job een verjaardagdoos voor je kind (4-12 jaar)

Woon je in Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling of Vlieland dan kom je wellicht in aanmerking.

Doe hier een aanvraag! En heb je al een (vaste) intermediair? Neem dan contact op met hem of haar!

Je kunt ook schriftelijk een aanvraag doen via:
Stichting Leergeld Leeuwarden
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden

Welkom bij Leergeld Leeuwarden