Leerlingenraad OBS de Cingel

We vinden het belangrijk om onderwijs met ouders/verzorgers en kinderen te maken. De mening van ouders/verzorgers wordt regelmatig gevraagd tijdens (in)formele gesprekken of onderzoeken, maar naar de mening van kinderen wordt niet altijd bewust gevraagd. Dat gebeurt op De Cingel wel! Wij hebben een leerlingenraad. Deze groep kinderen gaat regelmatig met de directeur in gesprek om hun mening en ideeën m.b.t. de Cingel te geven. De leerlingenraad bestaat uit een leerling uit groep 6, twee leerlingen uit groep 7 en twee leerlingen uit groep 8. Het meepraten over beleidszaken past het best bij deze leeftijdscategorie. De leerlingen van groep 5 t/m 8 mochten hun stem uitbrengen op klasgenoten vanaf groep 6. Zoals het in een democratie werkt, mogen kinderen zich vrijwillig verkiesbaar stellen. De leerlingen stemmen anoniem. De totale uitslag wordt niet bekend gemaakt, maar uiteraard wel diegenen met de meeste stemmen.

LEERLINGENRAAD 2023 - 2024 : Amber Bergsma  - Anouk Krol - Ninthe de Jager  - Maud Postma - Hessel Terpstra