Tussenschoolse Opvang (TSO)

We werken op OBS de Cingel met een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op school eten in de klas bij hun eigen leerkracht.

In dit document kunt u hier meer over lezen: