Algemeen

Hartelijk welkom op de website van OBS De Cingel in Menaam. Op deze site laten we alle belangstellenden kennis maken met onze school. Met nieuws, foto's en praktische informatie brengen we u op de hoogte van uiteenlopende onderwerpen. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids. Die is ook volledig op deze site te vinden onder het kopje 'schoolgids'.

OBS De Cingel is een middelgrote basisschool die plaats biedt aan ongeveer 100 leerlingen. De school ligt in het midden van Menaam en beschikt over een royaal schoolplein met diverse speelmogelijkheden, een zandbak en een voetbalkooi waarin de leerlingen kunnen voetballen. Het schoolplein wordt gedeeld met CBS Eben Haëzer. Voor de kleuters van groep 1 en 2 is er een eigen deel van het schoolplein gereserveerd.

De school is in 1954 gebouwd en heeft in de jaren tachtig een grondige verbouwing ondergaan. Tijdens die verbouwing zijn een aantal kleuterlokalen, een lokaal in de bovenbouw en een speellokaal voor de kleuters bijgebouwd. In onze school zijn de lokalen om de gemeenschappelijke ruimte heen gerangschikt. Het geeft de school een ruimtelijke indeling. Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt door leerlingen, personeel en ouders om te werken, voor voorstellingen, tentoonstellingen, vergaderen, ouderavonden enzovoort.

OBS De Cingel maakt onderdeel uit van Elan Onderwijsgroep, Stichting voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Noordwest Fryslân, met het stafbureau in Stiens. Twintig scholen, met ieder een eigen gezicht, werken in dit samenwerkingsbestuur aan krachtig onderwijs.

Naast deze website hebben wij ook een Ouderportaal (een gesloten communciatiemiddel voor onze ouders), een eigen Facebookpagina, en een Twitterpagina, welke wij altijd up-to-date houden met het laatste nieuws, leuke berichten en foto's uit de dagelijkse praktijk.  

Overweegt u uw kind bij ons op school aan te melden of wilt u meer informatie over onze school, dan kunt u contact opnemen met onze directeur.

Jeroen Wagenaar
T: 0518 - 451663
E: decingel@elanowg.nl