Verlof

De directeur kan in buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd (vanaf 5 jaar).
Via deze site kunt u lezen in welke gevallen dat mag [klik hier].

Verlof kan worden aangevraagd via het formulier ‘aanvraag vrijstelling van geregeld school-bezoek’. Deze is op te vragen bij de directeur. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur. De reden waarom het verlof wordt aangevraagd dient daarop te worden vermeld. Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.

De directeur mag één keer per schooljaar verlof verlenen voor een vakantie van tien aaneengesloten dagen. Dit kan alleen als de arbeidssituatie van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan.