Oudervereniging

De oudervereniging bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Diana TerpstraVoorzitter
Maaike HerremaSecretaris
Femke BotmaPenningmeester
Wikje PalsmaLid
Henk Langhout Lid
Bregtje van der MeulenLid

Personeelsgeleding

Gerda HuismanLeerkracht
Jeroen Wagenaar Op verzoek aanwezig

• De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
• Aan de leden van de oudervereniging kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.

De samenstelling van de oudervereniging wordt elk jaar tijdens een openbare ouderavond gewijzigd. De nieuw zittende OV wordt dan voor één jaar in functie gesteld. In de nieuwsbrief die na de zakelijke ouderavond uitkomt, wordt de nieuwe samenstelling van de OV opgenomen. Op de zakelijke ouderavond wordt een verantwoording afgelegd naar alle ouders.