Oudervereniging

De oudervereniging bestaat in het schooljaar 2021 2022 uit de volgende leden:

Oudergeleding

Nynke Elsinga Voorzitter
Selma Douma Secretaris
Ilona Slingerland Penningmeester
Gerke Sinnema Lid
Dennis Peters Lid
Selma Douma Lid
Elke Hijlkema Lid
Jitske Vrij Lid
Yvette de Jong Lid

Personeelsgeleding

Gerda Huisman Leerkracht
Jeroen Wagenaar  Op verzoek aanwezig

• De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
• Aan de leden van de oudervereniging kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.

De samenstelling van de oudervereniging wordt elk jaar tijdens een openbare ouderavond gewijzigd. De nieuw zittende OV wordt dan voor één jaar in functie gesteld. In de nieuwsbrief die na de zakelijke ouderavond uitkomt, wordt de nieuwe samenstelling van de OV opgenomen. Op de zakelijke ouderavond wordt een verantwoording afgelegd naar alle ouders.