Gymnastiekrooster

Groep 3 t/m 8

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3-8 worden verzorgd in de gymzaal van Menaam.

  Dinsdag Vrijdag
Groep 3-4 10.00-11.00 10.00-11.00
Groep 5-6 11.00-12.00  11.00-12.00 
Groep 7-8 13.00-14.00 13.00-14.00

    

Buurtsportcoach Sander Hoekstra begeleidt de lessen op de vrijdagen. Op de dinsdagen bepaalt de groepsleerkracht de lesinhoud. 
Gymspullen gaan mee in de gymtas. Deze worden in elke vakantie meegegeven naar huis om te wassen. 
Kinderen die om medische redenen niet mee kunnen gymmen, blijven op school onder toezicht van een andere leerkracht. Ouders zorgen voor de informatievoorziening naar de leerkracht. 
Wanneer kinderen zijn vergeten hun gymspullen mee te nemen, bedenkt de leerkracht een alternatief. 

 

Kleutergym

Buurtsportcoach Sander Hoekstra begeleidt een aantal x per schooljaar groep 1-2 op de vrijdag. 
De lessen bewegingsonderwijs worden voor de groep 1 en 2 verzorgd in het eigen speellokaal.
Voor het gymmen in ons speellokaal zijn schoenen zonder zwarte zolen verplicht. We zien het liefst schoenen met klittenband of elastiek. Voor de kleuters is een aparte gymtas nodig, die de kinderen van huis meenemen. Alle kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek.
Voor elke vakantie nemen de kinderen hun gymtas mee naar huis, zodat alles kan worden uitgewassen.