Ouderbetrokkenheid

We zijn blij met de actieve rol die onze ouders/ verzorgers en andere familieleden en kennissen vervullen. We doen bijna nooit een vergeefs verzoek voor chauffeurs, klusjes of andere activiteiten. Natuurlijk beseffen we dat zoiets valt en staat met beschikbare tijd en mogelijkheden. Als er spontane hulp nodig is van de Oudervereniging of de leerkrachten, dan gaat dat vaak middels oproepen via de mail of op papier. 

We hebben twee officiële instanties die ons bijstaan met raad en daad. Je kunt dat laatste bijna letterlijk nemen: de Medezeggenschapsraad (MR) denkt actief met ons mee in het bedenken en respecteren van het schoolbeleid. De Oudervereninging staat ons actief bij met hand- en spandiensten waar we als team niet aan toe komen. Een perfecte en onmisbare mix!

Meer informatie hierover vindt u onder de volgende kopjes.