Hoofdluis

Op onze school proberen we hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas is gebleken dat helemaal uitbannen vrijwel onmogelijk is. Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen is er een luizenteam, dat de kinderen regelmatig controleert. De exacte data van deze controles staan op de jaarkalender van de school. Het is meestal de eerste vrijdag na elke vakantie.

Als het luizenteam luizen ontdekt, nemen we contact op met de ouders/verzorgers van het kind. Als er meerdere kinderen zijn, krijgen alle ouders/ verzorgers een bericht met de mededeling dat er luizen zijn geconstateerd. We vragen dan om thuis extra te controleren. Als een ouder/verzorger andersom bij zijn of haar kind hoofdluis ontdekt, willen we graag dat ze dit melden bij de groepsleerkracht of de contactpersoon van het luizenteam. Als het luizenteam tijdens de reguliere controles geen luizen meer ontdekt, melden we dat.

Meer informatie over hoofdluis, op de website van het RIVM