Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot OBS De Cingel maakt. De doelstellingen, de visie, de actuele ontwikkelingen, de zorg voor leerlingen, schooltijden, schoolregels, adressen, enzovoort.

In de schoolgids staat de informatie die gaat over de visie, de doelstellingen, de organisatie van de school, vakgebieden en informatie aan ouders. Ook leest u daar over zaken als bijvoorbeeld vakanties, namen en adressen, de leden van de OR en MR en de ouderbijdrage.

Op deze manier denken we dat er een goed beeld ontstaat van De Cingel, maar vooral dat u goede en duidelijke informatie krijgt. We hopen dat u de gids kritisch leest. Ontbreekt er iets naar uw mening of staat er een stukje niet duidelijk of helder beschreven, laat het ons weten.

U kunt de schoolgids downloaden bij schooldocumenten.