Werkwijze

De Cingel werkt op de volgende manier aan de doelstellingen:

  • We handelen kindgericht

  • We differentiëren ons onderwijs en gaan om met verschillen tussen kinderen

  • We leren met en van elkaar (ook als team)

  • We besteden aandacht aan waarden en normen

  • We bieden een veilige en plezierige sfeer

  • We bieden een stimulerende leeromgeving

  • We werken met ipadonderwijs en ICT

  • We hebben een systeem van zelfstandig werken

  • We zetten verschillende materialen in (rijk aanbod)

De Cingel werkt in groep 1 t/m 8 met moderne onderwijsmiddelen zoals ipads. Daarmee garanderen we dat ieder kind onderwijs op maat krijgt op het gebied van spelling, taal en rekenen.  Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de schriftelijke verwerking. Het is een én/én verhaal!