Kinderopvang

OBS de Cingel werkt intensief samen met Stichting Kinderopvang Friesland. In samenwerking met hen kunnen we alle soorten opvang bieden die u nodig zou kunnen hebben. We onderscheiden de volgende vormen van kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf (0-2 jarigen)
  • Peuterspeelzaal (2-4 jarigen)
  • Buitenschoolse Opvang
  • Voorschoolse Opvang

Afhankelijk van uw behoefte en het aantal aangemelde kinderen kunnen we kiezen voor drie opvang-locaties:
- OBS de Cingel – verschillende ruimtes in onze school worden gebruikt
- Kinderdagverblijf Dolfijn – aan de overkant van het schoolplein
- Gastouders – op basis van persoonlijke afstemming

Kinderdagverblijf (0-2 jarigen)

Ons schoolgebouw is niet ingericht op de opvang van 0-2 jarigen. Er zijn geen afgezonderde slaapplekken in de school aanwezig. Mocht u toch prijs stellen op deze vorm van opvang, dan kan dat in locatie Kinderdagverblijf Dolfijn, 30 meter verderop. Waar professionele beroepskrachten voor uw kind zorgen.Mocht u voor uw allerkleinsten de voorkeur geven aan de geborgenheid en kleinschaligheid van een gezinssituatie, dan kunnen wij u koppelen aan een van onze plaatselijke gastouders. Onze bemiddelingsmedewerker Ageeth Koeze staat voor u klaar.

Peuterspeelzaal (2-4 jarigen)

De peuteropvang, gevestigd in onze school,  is een heerlijke en veilige plek waar kinderen vrijuit spelen en zich verder ontwikkelen. Hier stimuleren we de ontwikkeling van de peuter op een positieve manier en leren we ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas. Meld je hier aan.

Maar wanneer is het tijd om je peuter deze vorm van opvang aan te bieden? Waarschijnlijk als hij of zij meer uitdaging nodig heeft of eens met andere kinderen wil spelen en leren.

Alle peuters van 2 tot 4 jaar vangen we op door middel van vaste leidsters: juf Ina, juf Rixt  en  juf Gatske zijn een begrip in Menaam e.o.  Zij hebben allemaal een op het werk afgestemd diploma. Onze peuteropvang werkt met een vaste dagindeling. Op deze manier zorgen we voor duidelijkheid en dat heeft weer meer zelfvertrouwen bij elke peuter tot gevolg.

Communiceren, op je beurt wachten en speelgoed delen: dit is slechts een kleine opsomming van wat we kinderen op de peuteropvang bijbrengen. Ze leren omgaan met andere kinderen, maar ook met spullen van een ander, zoals speelgoed of knutselmateriaal.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden?Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht. De omvang per groep is ongeveer 15 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen en worden begeleid door professionele beroepskrachten. 

Kunst, cultuur en sport

Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen ons pedagogische beleid. Daarom bieden we een TOP-arrangement aan waarbij de kinderen mogen meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. Ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO mogen hieraan meedoen tegen een kleine vergoeding.Denk hierbij aan dansen, sporten, muziekles of animaties maken. Nieuwsgierig? Check dan shop.kinderopvangfriesland.nl voor meer informatie! 

Voorschoolse Opvang (VSO) 

Een goed begin van de dag is belangrijk en dat willen we kinderen met de voorschoolse opvang bieden. Dat is alleen per kind verschillend. De een wil rustig met een boekje wakker worden en de andere zit meteen vol energie en wil zo snel mogelijk spelen. Voor beide behoeften is ruimte, zowel in aanbod als materiaal. Vanaf 7.15 kunt u uw kind brengen.

Samenstelling groepen bij BSO en VSO

Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft 4 voordelen, namelijk:

  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de opvanglokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en concentratie – is ruimte om je even terug te trekken. 

Groepsleiding 

De groep heeft één of twee begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De leiders beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De BSO staat verder onder leiding van een locatiemanager.


Voor vragen, aanmeldingen of tarieven kunt u terecht bij de directeur van OBS de Cingel of op de website van Stichting Kinderopvang Friesland.

OBS de Cingel - Orxmasingel 16a
Kinderopvang Dolfijn - Greate Buorren 13

BSO Kinderopvang Noordwest Friesland
Postbus 134
8800AC Franeker
tel 0517 380680