Ouders

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers van de leerlingen. De OV organiseert samen met het schoolteam diverse activiteiten.

Ouderbijdrage

Aanmelden leerling

Overweegt u uw kind bij ons aan te melden, neem dan contact op met de directeur.

Verlof

Informatie over het aanvragen van extra verlof voor uw kind.

Klachtenregeling

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school...

Schoolmaatschappelijk werk

Informatie over schoolmaatschappelijk werk