oudervereniging

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers van de leerlingen en vormt de schakel tussen leerkrachten en ouders van De Cingel. De leden van de OV helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei speciale activiteiten, zoals het aankleden van de school bij thema's, acties om geld te genereren voor school, het schoolplein opknappen, enz.

Samenstelling van de oudervereniging 2017-2018:

Oudergeleding
Diana Terpstra (voorzitter)
Femke Botma (penningmeester)
Maaike Herrema (secretaris)
Wikje Palsma
Henk Langhout
Ilona Middelkoop

Personeelsgeleding
Gerda Huisman 
Jeroen Wagenaar (op verzoek aanwezig)

  • De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
  • Aan de leden van de oudervereniging kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt zien.

De samenstelling van de oudervereniging wordt elk jaar tijdens de zakelijke ouderavond gewijzigd. De nieuw zittende OV wordt dan voor één jaar in functie gesteld. In de nieuwsbrief die na de zakelijke ouderavond uitkomt, wordt de nieuwe samenstelling van de OV opgenomen. Op de zakelijke ouderavond wordt een verantwoording afgelegd naar alle ouders.

 

foto & video