hoofdluis

Op onze school proberen we hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas is gebleken dat helemaal uitbannen vrijwel onmogelijk is. Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen is er een luizenteam, dat de kinderen regelmatig controleert. De exacte data van deze controles staan op de jaarkalender van de school.

Als het luizenteam luizen ontdekt, nemen we contact op met de ouders/verzorgers van het kind. Daarnaast krijgen alle ouders/ verzorgers een bericht met de mededeling dat er luizen zijn geconstateerd, met de vraag om thuis extra te controleren. Als een ouder/verzorger andersom bij zijn of haar kind hoofdluis ontdekt, willen we graag dat ze dit melden bij de groepsleerkracht. Die neemt dan contact op met het luizenteam, dat afhankelijk van de ernst van de besmetting extra controles uitvoert. Ook dan krijgt iedereen een melding dat er hoofdluis is geconstateerd. Als het team tijdens de reguliere controles geen luizen meer ontdekt, melden we dat in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Meer informatie over hoofdluis, op de website van het RIVM

 

foto & video