huisvesting

De school ligt in het midden van Menaam en heeft een royaal schoolplein met diverse speeltoestellen, een zandbak en een
voetbalhoek. De Cingel deelt het schoolplein met CBS Eben Haezer. De kleuters van groep 1 en 2 hebben een eigen deel van het schoolplein. 

De school is in 1954 gebouwd en heeft in de jaren tachtig een grondige verbouwing ondergaan. Tijdens die verbouwing zijn een aantal kleuterlokalen, een lokaal voor groep 8 en een speellokaal voor de kleuters bijgebouwd. Daarna is er nog een aparte computerruimte bijgekomen. In de tachtiger jaren heeft de school zijn huidige naam gekregen. Op de plaats waar nu de school ligt, was ooit de oprijlaan naar Orxmastate, de Orxmasingel, gelegen. Vroeger schreef men singel met een c, vandaar de naam De Cingel.

Indeling

In onze school liggen de lokalen als het ware om de centrale ruimte heen. Dat geeft de school een ruimtelijke indeling. We gebruiken zeven lokalen, een schoolbibliotheek, een multifunctioneellokaal (MFL) en een speellokaal. Leerlingen, personeel en ouders gebruiken het MFL en de centrale gemeenschappelijke ruimte vaak om te werken, voor voorstellingen, tentoonstellingen, vergaderingen en ouderavonden.

De lokalen

De groepen hebben ieder hun eigen lokaal. De inrichting passen we aan de groep die het lokaal gebruikt. In elk lokaal is een computerhoek aanwezig met een aantal computers die aangesloten zijn op het schoolnetwerk. De school heeft daarnaast een een goede WiFi verbinding door de hele school, zodat leerlingen met hun tablets buiten de klas kunnen werken.

 

foto & video